Onderhoudscontract

Waarom onderhoud? (Onderhoud CV/WW)

Uit ervaring blijkt dat de meeste klachten aan gastoestellen voortkomen uit geen of te weinig onderhoud. Jaarlijks worden om deze redenen een behoorlijk aantal toestellen vroegtijdig vervangen. Toestellen die wellicht nog jaren goed hadden kunnen functioneren, mits er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast dient de veiligheid van het toestel ten allen tijde worden gewaarborgd. Slecht onderhoud kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Alle gastoestellen zijn weliswaar voorzien van beveiligingen in alle soorten en maten, maar de juiste werking van deze beveiligingen dient echter wel jaarlijks gecontroleerd worden.

Kortom onderhoud is noodzakelijk en werkt vooral preventief. Problemen die uiteindelijk tot een storing kunnen leiden worden veelal bij een onderhoudsbeurt opgemerkt. Vaak kan dan een kleine ingreep een hoop kosten en ergernis besparen.

Vraag hieronder uw onderhoudscontract aan.

Al ruim 20 jaar ervaring en deskundigheid

Telefoon:

06-30751775

Email:

info@kbservice.nl

Service:

24/7